Short Courses (SC)

 

Short Courses (SC) atau program kuliah pendek, lepas dan tidak terstruktur. Short Courses halaqah.tauhid.or.id berisi kumpulan daurah atau kajian pilihan yang membahas kitab tertentu dengan tema spesifik. Short Courses (SC) yang sudah tersedia saat ini:

SC01 | Syarah Manhaj Al-Haq (شرح منهج الحق)

SC02 | Kaidah-Kaidah dalam Memahami Permasalahan Riba

SC03 | Aqidah Washitiyah (العقيدة الواسطية)