TypeOnline Course
Student Enrolled129
Certificate70% of quiz marks
(1 ratings)
PriceFree
Book Now

Kitab Fadhlul Islam (فضل الإسلام) adalah karya Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab رَحِمَهُ اللهُ. Buku ini mengulas tentang keutamaan, kewajiban memeluk islam, tafsir Islam, kewajiban Mencukupkan Diri dengan Al Qur`an, keluar dari Penamaan Islam, bid’ah Lebih Dahsyat daripada Dosa Besar yang semuanya ditunjang dengan dalil dari Al-Qur’an dan sunnah Nabi ﷺKuliah ini disampaikan oleh Ustadz Dzulqarnain M. Sunusi حَفِظَهُ اللهُ dalam bentuk kuliah sabtu di Masjid Al-Muhajirin Wal Anshar Depok dan Masjid As-Sunnah Makassar. Kini Manzhumah Mimiyah dapat dipelajari denga fasilitas online course Mafatihul ‘Ilmi (MI01) – Manzhumah Mimiyah (المنظومة الميمية)  dengan metode:

1. E-Book & Diktat

Ebook kitab dapat Anda download apabila telah login. Tetapi kami sangat menganjutkan peserta untuk memiliki diktat kuliah dalam bentuk cetak yang dapat dibeli di http://lapaksantri.com/diktat-keutamaan-islam.html/fadhlul-islam-2.

2. Video

Multimedia berupa rekaman video pelajaran. Simak baik-baik setiap pelajaran yang disampaikan dan Anda dapat mengulangnya jika diperlukan.

3. Section Quiz

Akan disediakan quiz pada setiap bab/section yang sangat bermanfaat bagi peserta untuk memastikan telah mempelajari dengan seksama dan menguasi pelajar pada section tersebut. Peserta baru dapat melanjutkan pelajaran ke section berikutnya apabila lulus quiz dengan nilai minimal 70 (dapat diulangi 1x jika gagal).

4. Final Quiz

Pada akhir pelajaran akan diberikan final quiz yang materinya diambil dari seluruh section. Peserta dinyatakan lulus course ini jika lulus final quiz dengan nilai minimal 70.

Pastikan Anda telah memiliki username di Halaqah Tauhid.or.id (Lihat PANDUAN) dan telah login kemudian klik START THE COURSE di samping kanan halaman ini. Seluruh materi pelajaran di bawah dapat dibuka apabila Anda telah terdaftar pada course ini.

Section 1Bab Keutamaan Islam
Lecture 1E-Book فضل الإسلام
Lecture 2Keutamaan Islam 1
Lecture 3Keutamaan Islam 2
Lecture 4Keutamaan Islam 3
Lecture 5Keutamaan Islam 4
Lecture 6Bab Tentang Keterasingan Islam dan Keutamaan Ghuraba
Section Quiz
Section 2Bab Kewajiban Memeluk Islam
Lecture 7Kewajiban Memeluk Islam 1
Lecture 8Kewajiban Memeluk Islam 2
Lecture 9Kewajiban Memeluk Islam 3
Lecture 10Kewajiban Memeluk Islam Secara Sempurna dan Meninggalkan Agama Lain
Section Quiz
Section 3Bab Tafsir Islam
Lecture 11Tafsir Islam 1
Lecture 12Tafsir Islam 2
Section Quiz
Section 4Bab Kewajiban Mencukupkan Diri dengan Al Qur`an
Lecture 13Kewajiban Mencukupkan Diri dengan Al Qur`an 1
Lecture 14Kewajiban Mencukupkan Diri dengan Al Qur`an 2
Section Quiz
Section 5Bab Tentang Keluar dari Penamaan Islam
Lecture 15Tentang Keluar dari Penamaan Islam 1
Lecture 16Tentang Keluar dari Penamaan Islam 2
Section Quiz
Section 6Bab Bid'ah Lebih Dahsyat daripada Dosa Besar
Lecture 17Bid'ah Lebih Dahsyat daripada Dosa Besar 1
Lecture 18Bid'ah Lebih Dahsyat daripada Dosa Besar 2
Lecture 19Allah Menghalangi Taubat Pelaku Bid'ah
Lecture 20Peringatan terhadap Bid'ah
Section Quiz
Section 7Firman Allah Ta’ala: Surah Ar-Rum 30
Lecture 21Firman Allah Ta’ala: Surah Ar-Rum 30 1
Lecture 22Firman Allah Ta’ala: Surah Ar-Rum 30 2
Section 8Firman Allah Ta’ala: Surah Ali ‘Imran 65-67
Lecture 23Firman Allah Ta’ala: Surah Ali ‘Imran 65-67
Lecture 24Firman Allah Ta’ala: Surah Ali ‘Imran 85
Section Quiz
Final Quiz